นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 3(9)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกา 2560 ภัยมืดในองค์กร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)