นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017 ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ซึ่งสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ สร้างประสบการณ์ พร้อมค้นหาสุดยอดเชฟไทยระดับโลก ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม (4 คน) ประเภททีม (3 คน) และประเภทเดี่ยว โดยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันประเภทเดี่ยว และได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่ 90.00 คะแนน จากการแข่งขันประเภททีม (3 คน) รวม 4 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา