นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  ปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภัยมืดในองค์กร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)