วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานประชุมสังสรรค์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม ชั้น 4 เวลา 17.00 – 20.00 น. โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ อาทิ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ และคณะศิษย์เก่าฯ รวมทั้ง คณะโรงเรียนในความร่วมมือ คณะสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ให้เกียรติร่วมงานและร่วมกิจกรรมการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา และช่วยเหลือน้ำท่วม