สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมรับฟังนโยบายและการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)