สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการโดยมีวารสะคัญเรื่อง การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันขงจื่อฯจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายงานการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเว็ปไซด์ของสถาบันขงจื่นฯและโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ โครงการจัดการเรียนให้แก่ชุมชน ความร่วมมือศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน จังหวัดชุมพร ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)