การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 การประชุมครั้งที่4/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 การประชุมครั้งที่4/2560 โดยมีวาระเรื่องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 ตามตารางกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือนครังที่7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)