รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดโครงการ “การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดโครงการ “การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แนะนำโครงการและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)