มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน 100,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1 และในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)