การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่2(7)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่2(7)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการ(หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า) ร้านถ่ายเอกสารชาญชัย เรื่องรายงานการทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ และสัญญาเงินบริจาคและสิทธิพิเศษ ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)