ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีครั้งที่ 4/2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 โดย ผศ.ดร.พิทักษ์. จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา การเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนะธรรมจีนและการร่วมกิจกรรมในงานครัวสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน การดำเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์และการผลิตวีดิทัศน์ การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ HSK/HSKK ฯลฯ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (หลังเก่า) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26