มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางสาวอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่โครงการอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโครงการอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)