ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 2/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง ผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี และแนวทางและเกณฑ์การให้คะแนนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 5 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)