ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง หัวหิน และนครนายก ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560