มสด.จัดพิธีบวงสรวงสังเวยบูชา ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาประจำปี 2560 โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการในพิธี  ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26