ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2560 โดยมีวาระเพื่อเสนอพิจารณา การคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDUQA) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน