มสด.ร่วมกับ อพท.จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้”  ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ไทย และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนจากการท่องเที่ยว ก่อเกิดความรักความห่วงแหนในมรดกโลก วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26