อธิการบดี มสด.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหลักสูตรภายใต้โรงเรียนกฏหมายและการเมือง

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหลักสูตรภายใต้โรงเรียนกฏหมายและการเมือง ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )