ประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559 มีวาระสำคัญเรื่อง การสำรวจเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุการใช้งาน เกิน 10 ปี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อ 30 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พศิน )