มสด. สวัสดีปีใหม่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบพล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560  ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล วันที่ 17 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด ) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26