สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี พ.ศ. 2563

1 (1)

คณะสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ พร้อมด้วย ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย Mr. Qiu Zongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และคณะ เข้าพบ รศ.ดรศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

Leave us a Comment