อธิการบดี มอบรางวัลผู้ชนะการเขียนบทความ 90 ปี สวนดุสิต “พลังสวนดุสิต”

 

ศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการเขีบนบทความ 90 ปี สวนดุสิต  “พลังสวนดุสิต”
อันดับ 1 อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ บทความ เรื่อง Suan Dusit University : A Hub of Opportunity and Inspiration
อันดับ 2 ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บทความ เรื่อง เปลี่ยนผ่าน การพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อันดับ 3 ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง บทความ เรื่อง สวนดุสิต ในมุมมองของท่าน

กิจกรรมการเขียนบทความ ในหัวข้อ 90 ปี สวนดุสิต “พลังสวนดุสิต”  ในมุมมองของท่าน เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาส 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นมีการคัดเลือกบทความโดยท่านอธิการบดี และนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับ 1-3 เข้ารับรางวัลจากท่านอธิการบดี ณ ศาลาสารภีคู่ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26