ม.สวนดุสิต จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

AI5A4434

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมในพิธี

คุณโรจนา ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญ ณ วัดวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวงโดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี

โดยงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment