มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

106_resize

ดร. กริชพัฒน์ ภูวนา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารสมาคมฯศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรศ. พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนายกสมาคมศิษย์เก่าการเรือน -สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment