ประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

IMG_1376

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผู้กำกับสถานีตรวจนครบาลสามเสน พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน ในการประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจร การทดลองจัดเดินรถทางเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยมีผู้แทน ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2565

Leave us a Comment