ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(20)/2565

AP7A9588_resize

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(20)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ร้าน Café Amazon  Poll café ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2565

 

Blog Attachment

Leave us a Comment